Jdi na obsah Jdi na menu
 


Musado Military Combat System

Obrazek

MUSADO je moderní a velmi dynamický systém sebeobrany a boje zblízka. Hlavním instruktorem a velmistrem tohoto stylu je pan Herbert Grudzenski ze SRN. Ten po 20ti letech tréninku bojových umění, převážně korejských, obdržel od svého hlavního učitele KANG-BYUNG SUN titul SULSA, tedy mistr a učitel. Tento titul jej opravňoval založit vlastní školy a prosazovat vlastní styl výuky. A tak vzniklo MUSADO. Ten je přizpůsoben více potřebám a možnostem Evropanů, ale ctí základní asijské a etické prvky. Později byl na jeho základě, studijní skupinou pro boj zblízka, vytvořen ještě specifický tréninkový program, určený výhradně pro výcvik policejních a armádních složek - MILITARY COMBAT SYSTEM.

Výcvik MUSADO MCS je rozdělen do čtyř samostatných částí:

 • Basic hand to hand combat - základní výcvik sebeobrany a boje zblízka. Obsahuje údery, kryty, kopy, postoje, porazy, přehozy, podmety, škrcení, páčení, bojové pády a vlastní techniky sebeobrany.
 • Basic stick fighting for combat - základní výcvik obrany proti tyči a boj s tyčí
 • Knife self-defence for combat - obrana proti útočníkovi s nožem a boj s nožem
 • Knife fighting and advanced combat skill - speciální techniky s nožem a bojové techniky pro pokročilé, např.: boj nože proti noži, likvidace strážného, poutání pachatele, špinavé triky a pod..

Jednotlivé bloky výcviku jsou vždy zakončeny technickou zkouškou. Po absolvování čtvrtého stupně je příslušný adept oprávněn nosit pás černé barvy (1.Dan) a stává se tak instruktorem mezinárodní organizace World Musado Association.

Všem účastníkům je vštěpováno 10 základních důvodů proč cvičit sebeobranu a boj zblízka. Těmto 10ti modelovým situacím byl podřízen i výběr technik do MUSADO MCS a také jejich trénink, jenž je instruktory vždy co nejvíce přibližován realitě a potřebám jednotlivých osob, jednotek či útvarů.

Proč trénovat v armádě a u policie sebeobranu a boj zblízka:

 • Když je policista nebo voják zaskočen a nestačí použít svoji zbraň
 • Když může použít svoji zbraň, ale ona selže
 • Když svoji zbraň ztratí
 • Když je mu zbraň během zákroku nebo boje odebrána
 • Když dojde munice
 • Když munice je, ale není čas na dobíjení nebo přebíjení zbraně
 • Když by vlastní palbou ohrozil své kolegy nebo nezůčastněné osoby
 • Když boj musí být z taktických důvodů proveden potichu
 • Pro řešení krizových situací a ochranu hodnot státního zájmu
 • Pro osobní život např. pro ochranu své osoby a rodinných příslušníků

Vzhledem k tomu, že bojové korejské techniky obsažené v MUSADO MCS byly přizpůsobeny možnostem a schopnostem řadového policisty či vojáka, skýtá tento systém několik základních výhod při jeho výcviku:

 • nevyžaduje speciální tělesnou sílu nebo akrobatické prvky
 • obsahuje jednoduché pohyby, které vycházejí z přirozených možností jednotlivce
 • učí použít každý dosažitelný předmět jako zbraň
 • učí jak boj v co nejkratší době ukončit
 • vychází z potřeb policisty nebo vojáka a je proto zaměřen na jeho výzbroj a výstroj
 • byl vyvinut pouze pro řešení krizových situací, nikoliv jako sport
 • obsažené techniky byly prověřeny nesčetnými zápasy v dlouholeté historii lidstva
 • na základě počtu technik v čtyřbodovém rozdělení systému MUSADO MCS je možné vytvořit učební plány pro kteroukoliv složku police nebo armády s přihlédnutím k jejímu poslání nebo specifickému zaměření

MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM se v České republice cvičí od roku 1989. V roce 1993 byl, na základě výběrového řízení, zaveden oficiálně do výcviku Armády ČR a to především u výsadkových, průzkumných a speciálních jednotek. Pro zájemce z řad příslušníků PČR a MP jsou po celé ČR zakládány dobrovolné kluby MUSADO MCS. Zvláštní pozornost ze strany instruktorů W.M.A. je v současné době věnována spolupráci při výcviku členů zásahových jednotek PČR. Každý způsob boje, který se cvičí dlouho, dobře a se zaujetím, může v reálné situaci obstát. Jednotlivé bojové styly se sice od sebe liší preferencí technik, názvem nebo původem, to ale není nejdůležitější. Podstatné je, co od toho "svého" stylu očekáváme a pro jaký účel jsme jej začali cvičit. Sportovec bude hledat sportovní styl s možností získat umístění a medaili, válečník v srdci inklinovat k plnokontaktním stylům, člověk s mírnou duší bude hledat harmonický tradiční styl a voják nebo policista bude hledat to, co mu pomůže při výkonu jeho povolání. Rozhodně ale neexistuje nic tak univerzálního, aby člověk po shlédnutí kazety či přečtení knihy byl "nepřemožitelný". Vše je založeno především na tvrdé dřině, odříkání a pravidelnosti, někdy pak na náhodě, štěstí a taktice. A toto se snažíme naučit i naše žáky v MUSADO MCS. Tento systém si neklade za cíl vychovávat špičkové zápasníky či závodníky. Jeho posláním je především naučit každého vojáka či policistu dobrým základům sebeobrany a boje zblízka.

MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM je licenčně chráněný název a způsob výuky. Proto používání metodických materiálů, technik nebo jeho vyučování podléhá povolení schválených zástupců World Musado Association.

HISTROIE MUSADO

V roce 1980 přivedl Herbert Grudzenski do své školy bojových umění dalšího velkého učitele mistra Myong-Hee Kang, dnes držitele 8. Danu v Taekwondo a Hapkido, pocházejícího z města Andong v Jižní Koreji. Velmistr Kang předtím působil jako instruktor různých korejských speciálních vojenských jednotek, například výsadkářů (divize Tygr) a námořní pěchoty (divize Modrý drak). Kromě toho cvičil zvláštní policejní zásahovou jednotku v přístavním městě Pusan. Herbert Grudzenski absolvoval u mistra Kang soukromý 4 týdenní intenzivní výcvik, při kterém si dále rozšířil své znalosti korejských vojenských technik pro boj zblízka.

Během svého života, kdy na jedné straně bojová umění vyučoval a na druhé straně se je sám dále učil, shromažďoval Herbert Grudzenski techniky, metody výcviku a postupy, které mu předávali jeho jednotliví učitelé, především pak mistr Byung-Soon Kang a Myong-Hee Kang. Asi tak v první polovině 80. let je utřídil a spolu se svými vlastními tréninkovými zkušenostmi z nich vytvořil nový a moderní ucelený systém sebeobrany a boje zblízka, který nazval ,,Cesta rytířů Hwarang a Sulsa". Zastřešující organizací tohoto systému byla jeho německá DHSO-Deutsche Hwarang-do und Sulsa Organisation. Ideově tak chtěl navázat na historický význam korejských válečníků Hwarang a Sulsa. Po kontaktu s Dr. Joo-Bang Leem z USA, který dříve zaregistroval svojí mezinárodní obchodní známku Hwa Rang Do, byl ale nucen název svého stylu změnit. Zvolil tedy pro své moderní bojové umění název nový: MUSADO - "Cesta válečníka" (myšleno jako "Cesta korejského válečníka"). Učinil tak v naději, že mnohé z jeho bojových technik, které mají své kořeny v Koreji, nebudou zapomenuty. Naopak, že budou v dnešní době žít dále, ku prospěchu všech narozených i nenarozených generací bojovníků.

MUSADO je styl, který je mentálně a technicky blíže potřebám a možnostem nás Evropanů, ale který přitom dodržuje základní asijské etické principy a technické postupy. Není sportem, proto se v něm nepořádají žádné soutěže, ale není také jenom bojovým uměním. Dá se spíše prezentovat jako životní styl který nás učí přemáhat strach a čelit těžkostem života. Jako styl který vyučuje lidskosti, sebeovládání a který rozvíjí potenciál naší fyzické a duševní kondice. Jako jedna z cest která by nás mohla dovést k získání tělesné rovnováhy sil Um - Jang.

V roce 1985 založil Herbert Grudzenski svojí SMN - Studijní skupinu pro vojenský boj zblízka, která se skládala z bývalých i aktivních vojáků tří průzkumných rot pozemního vojska, členů stíhacích oddílů výsadkových praporů, bojových plavců a potápěčů spolkového námořnictva a také jednotlivých členů nejrůznějších SEK (zvláštních zásahových oddílů policie) a BGS (hraniční policie). Jako metodičtí poradci asistovali v této studijní skupině i někteří instruktoři sebeobrany z armád NATO umístěných v SRN.Hlavním úkolem SMN bylo ověřit a vyhodnotit, na základě vojenských hledisek a osobních zkušeností, již zavedené armádní výcvikové postupy a techniky boje zblízka. Následně, podle výsledků této analýzy, pak navrhnout techniky, metody a strategie nové, které budou realistické, účinné a vhodné pro válečné účely. Tímto způsobem, za použití technik z MUSADO vznikl "Vojenský bojový systém MUSADO" - MUSADO Military Combat Systém, dále jen MUSADO MCS.

Začátkem devadesátých let založil Herbert Grudzenski světovou organizaci W.M.A. - World MUSADO Association, která nyní sdružuje všechny žáky a instruktory MUSADO z jednotlivých zemí. Od tohoto okamžiku jsou také veškeré aktivity Herberta Grudzenského vedeny pouze v duchu MUSADO a zastupovány výhradně jeho organizací W.M.A.V současné době je Herbert Grudzenski v odborných kruzích SRN považován za jednoho z významných specialistů na vojenský boj zblízka. Vždyť více jak polovinu svého života, tj. více než 33 let, se na plný úvazek odborně zabýval znovuobjevováním, studiem a rozvojem korejských válečných a bojových technik. Proto je dnes Herbert Grudzenski v této oblasti také poměrně žádaným konzultantem a jako učitel a poradce se specializuje na technicko-taktický výcvik boje zblízka členů civilních a státních bezpečnostních služeb.